Zorgen op de verkiezingszege van de PVV

Islamitische Gemeenschap Milli Gorus Nederland spreekt zijn zorgen uit op de verkiezingszege van de PVV. Het verkiezingsprogramma van de PVV bevat namelijk punten die in tegenstrijd zijn met de grondwet.

Nederland is een solidaire samenleving. De Nederlandse grondwet brengt het recht op een toereikende levensstandaard tot uitdrukking. Artikel 6 van de grondwet vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, geeft moslims in Nederland het recht om hun godsdienst individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden. Deze vrijheid biedt moslims de mogelijkheid hun geloof in moskeeën te belijden. De heer Wilders heeft jarenlang in de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat hij geen moskeeën in Nederland wil hebben. Bovendien, wordt in het verkiezingsprogramma van de PVV het volgende aangegeven: “Nederland is geen islamitisch land: geen islamitische scholen, korans en moskeeën.“ Dit punt is in tegenstrijd met artikel 6 van de grondwet. Zal dit punt het fundamentele recht van de moslimgemeenschap afnemen? Zal de moslimgemeenschap behandeld worden als tweederangsburgers?

In vele debatten uit hij zijn kritiek op hoofddoeken. Hij vindt dat moslima’s 1000 euro per jaar moeten betalen om een hoofddoek te mogen dragen. Een politieke leider die dit soort uitspraken heeft gedaan, heeft wantrouwen gecreëerd bij de gemeenschap.

Wij maken ons ook zorgen omdat er een extreem rechtse groepering met deze zege aangemoedigd oftewel zich erkend voelen voor hun extreem racistische gedachtegoed. Wij hebben als IGMG Nederland de beveiliging van onze moskeeën geïntensiveerd als voorzorg.

Wij hebben volle vertrouwen in ons rechtssysteem dat dreigende signalen serieus en adequaat zullen worden gemonitord en gesignaleerd.

De heer Wilders heeft na zijn verkiezingszege aangegeven dat als hij premier zal worden dat hij voor alle Nederlanders zal zijn. Graag gaan wij een constructief gesprek aan hoe hij dit in praktijk te willen realiseren.

Voorzitter IGMG Noord-Nederland
Mustafa Hamurcu

Voorzitter IGMG Zuid-Nederland
Mustafa Aktalan

Download persbericht

Zorgen op de verkiezingszege van de PVV

Islamitische Gemeenschap Milli Gorus Nederland spreekt zijn zorgen uit op de verkiezingszege van de PVV. Het verkiezingsprogramma van de PVV bevat namelijk punten die in tegenstrijd zijn met de grondwet.

Nederland is een solidaire samenleving. De Nederlandse grondwet brengt het recht op een toereikende levensstandaard tot uitdrukking. Artikel 6 van de grondwet vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, geeft moslims in Nederland het recht om hun godsdienst individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden. Deze vrijheid biedt moslims de mogelijkheid hun geloof in moskeeën te belijden. De heer Wilders heeft jarenlang in de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat hij geen moskeeën in Nederland wil hebben. Bovendien, wordt in het verkiezingsprogramma van de PVV het volgende aangegeven: “Nederland is geen islamitisch land: geen islamitische scholen, korans en moskeeën.“ Dit punt is in tegenstrijd met artikel 6 van de grondwet. Zal dit punt het fundamentele recht van de moslimgemeenschap afnemen? Zal de moslimgemeenschap behandeld worden als tweederangsburgers?

In vele debatten uit hij zijn kritiek op hoofddoeken. Hij vindt dat moslima’s 1000 euro per jaar moeten betalen om een hoofddoek te mogen dragen. Een politieke leider die dit soort uitspraken heeft gedaan, heeft wantrouwen gecreëerd bij de gemeenschap.

Wij maken ons ook zorgen omdat er een extreem rechtse groepering met deze zege aangemoedigd oftewel zich erkend voelen voor hun extreem racistische gedachtegoed. Wij hebben als IGMG Nederland de beveiliging van onze moskeeën geïntensiveerd als voorzorg.

Wij hebben volle vertrouwen in ons rechtssysteem dat dreigende signalen serieus en adequaat zullen worden gemonitord en gesignaleerd.

De heer Wilders heeft na zijn verkiezingszege aangegeven dat als hij premier zal worden dat hij voor alle Nederlanders zal zijn. Graag gaan wij een constructief gesprek aan hoe hij dit in praktijk te willen realiseren.

Voorzitter IGMG Noord-Nederland
Mustafa Hamurcu

Voorzitter IGMG Zuid-Nederland
Mustafa Aktalan

Download persbericht